My University
My Faculty
My Department
My group


Wykłady Fizyka powierzchni, cienkich warstw i nanostruktur (zbiory w postaci plików pdf):

Wykład 1 - Wprowadzenie

Wykład 2 – Próżnia

Wykład 3 – Struktura powierzchni

Wykład 4 – LEED

Wykład 5 – Spektroskopie elektronowe

Wykład 6 – STM

Wykład 7 – AFM

Wykład 8 – Wzrost warstw

Wykład 9 – Struktura elektronowa

 

 

back
stat4u