AGH University of Science and Technology
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Our Department
 

SURFACES, THIN FILMS, MULTILAYERS

Staff
Research

Cooperation and international projects

    DYNASYNC

    ULTRASMOOTH

    MDN

Experimental methods


    UHV preparation (MBE) and characterization LEED, AES, STM
    Conversion electron Mössbauer spectroscopy (CEMS) in-situ (UHV)
    Magneto-optic Kerr effect (MOKE)

Publications

Links

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ma status organizacji pożytku publicznego. Tym samym może uzyskiwać od osób fizycznych odpis podatku dochodowego, pocz±wszy od rozliczenia za rok 2004.

POMAGAJ NAUCE POLSKIEJ !

Dziękujemy

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

za fundusze na:

na zakup ¶luzy UHV

(SUBIN)

remont pracowni

(MILAB)


Staff

Scientific staff

E-mail

Prof. dr.hab. Józef Korecki

korecki@uci.agh.edu.pl

Dr. Wojciech Kara¶ 

karas@uci.agh.edu.pl

Dr. Tomasz ¦lęzak

slezak@uci.agh.edu.pl

Ph.D. students

 

M.Sc. Marcin Zaj±c

mzajac@uci.agh.edu.pl

M.Sc.eng. Michał ¦lęzak

mislezak@agh.edu.pl

Students

 

Aleksander Polit

olopolo@interia.pl

Krzysztof Matlak

k_matlak@o2.pl

Technical staff

 

M.Sc.eng. Wacław Musiał

wjmusial@uci.agh.edu.pl

Eng. Tadeusz Kazała

 

Mariusz B±kowski

 

Former Group Members

 

M.Sc. Bartosz Handke

nchandke@kinga.cyf-kr.edu.pl 

M.Sc.eng. Małgorzata Kubik

mkubik@uci.agh.ed.pl


Top

May 2005