LOCAL LINKS::      university  |   faculty  |   department  |   AGH people  |   AGH library    
TEAM project UHV preparation CEMS STM UHV MOKE ID18

Support

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ma status organizacji pożytku publicznego. Tym samym może uzyskiwać od osób fizycznych odpis podatku dochodowego, pocz±wszy od rozliczenia za rok 2004.
POMAGAJ NAUCE POLSKIEJ !
Dziękujemy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za fundusze na:

na zakup ¶luzy UHV (SUBIN)

remont pracowni (MILAB)SCIENCE LINKS::     e-journals  |   physics  |   databases     SEARCH::     google