LOCAL LINKS::      university  |   faculty  |   department  |   AGH people  |   AGH library    
TEAM project

team home

team news

team positions

students

phd students

postdocs

team scholars

team cooperation

TEAM project

The details of the Master's Theses Topics


OGŁOSZENIE dla studentów


Magnetyczne oddziaływania w nanostrukturach epitaksjalnych.

Cienkowarstwowe układy epitaksjalne ferromagnetyczny metal-izolator mają istotne znaczenie w technice magnetycznego zapisu informacji. Istotnym problemem w tego typu układach jest superparamagnetyzm, który ogranicza od dołu rozmiar magnetycznych bitów. Celem pracy jest próba stłumienia tego zjawiska poprzez wykorzystanie oddziaływań między warstwowych pośrednich i bezpośrednich. Praca ma charakter eksperymentalny i obejmuje preparatykę funkcjonalnych układów wielowarstwowych oraz ich charakteryzację metodami magnetooptycznego efektu Kerra oraz spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji.


Informacje i kontakt: Prof. Józef Korecki e-mail: korecki@agh.edu.pl 


SCIENCE LINKS::     e-journals  |   physics  |   databases     SEARCH::     google