LOCAL LINKS::      university  |   faculty  |   department  |   AGH people  |   AGH library    
TEAM project UHV preparation CEMS STM UHV MOKE ID18

DOTACJE NA INNOWACJE
KRAJOWE CENTRUM NANOSTRUKTUR MAGNETYCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE SPINOWEJ - SPINLAB


Nazwa beneficjenta:          Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Partner konsorcjum:          Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Wartość projektu:              36.844.600,-zł
Udział Unii Europejskiej:   31.317.910,-zł
Okres realizacji:                 20.04.2009 - 31.12.2011
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PARTNERZYInstytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

AGH - Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Uniwersytet w Białymstoku

CEL PROJEKTUCelem projektu SPINLAB jest rozwój infrastruktury badawczej oraz wsparcie współpracy naukowej pomiędzy krajowymi ośrodkami badawczymi działającymi w dziedzinie nanotechnologii magnetycznej i nanoelektroniki. W efekcie realizacji projektu powstanie najbardziej specjalistyczne i unikatowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych w Polsce, pozwalające na prowadzenie szerokiego zakresu badań z dziedziny technologii informatycznych i zaawansowanej elektroniki, ukierunkowanych na nanoelektronikę spinową.

SCIENCE LINKS::     e-journals  |   physics  |   databases     SEARCH::     google