LOCAL LINKS::      university  |   faculty  |   department  |   AGH people  |   AGH library    
TEAM project

:: workshop ::

team home

team news

team positions

students

phd students

postdocs

team scholars

team cooperation

TEAM project

Szczegóły dotycz±ce tematów prac doktorskich


Ogłoszenie dla doktorantów english version


Supersieci metal – tlenek jako nowe materiały do zastosowań spintronicznych.

Praca dotyczyć będzie hybrydowych układów zbudowanych z monowarstw ferromagnetyka i tlenku metalu o prostej strukturze. Przedmiotem badań będzie optymalizacja właściwości strukturalnych poprzez dobór techniki preparacyjnej oraz składu supersieci, a następnie określenie właściwości magnetycznych (w szczególności anizotropii magnetycznej) przy użyciu szerokiej gamy technik eksperymentalnych (w tym zwi±zanych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego).

Information and contact: Prof. Józef Korecki e-mail: korecki@agh.edu.pl 

SCIENCE LINKS::     e-journals  |   physics  |   databases     SEARCH::     google