LOCAL LINKS::      university  |   faculty  |   department  |   AGH people  |   AGH library    
TEAM project

:: workshop ::

team home

team news

team positions

students

phd students

postdocs

team scholars

team cooperation

TEAM project
team positions > students

Stanowiska TEAM dla magistrantów


OGŁOSZENIE dla studentów

 ! konkurs ZAMKNIĘTY ! 

english version

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. St. Staszica w Krakowie


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

w ramach programu TEAM pt.:

"Atomic and molecular level devising of functional nanostructures
for magnetic and catalytic applications"


finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ogłasza konkurs dla:

STUDENTÓW
NA WYKONYWANIE PRACY MAGISTERSKIej (1 temat)  [szczegóły]
z zakresu wzrostu i charakteryzacji nanostruktur dla zastosowań spintronicznych i katalitycznych.

Maksymalny okres realizacji pracy: 1 października 2011 – 28 lutego 2013.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Ukończenia co najmniej trzeciego roku studiów na wydziale fizyki.
 • Wysokiej średniej ocen ze studiów.
 • Zamiłowania do pracy badawczej.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Atrakcyjną tematykę naukową.
 • Dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej.
 • Stypendium naukowe 1000 zł/miesiąc przez cały okres realizacji pracy.

Sposób składania zgłoszeń:

Kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 10 czerwca 2011, na adres: korecki@agh.edu.pl.
Aplikacja powinna zawierać co najmniej:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokument informujący o odbytych przedmiotach i ocenach uzyskanych na studiach, potwierdzony przez dziekanat,
 • dodatkowe informacje dotyczące osiągnięć takich jak: praca w kołach naukowych, popularyzacja wiedzy, wygłoszonych referatach, posiadanych certyfikatach językowych
 • Pożądana jest też rekomendacja opiekuna/pracownika naukowego.

Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję rekrutacyjną nastąpi do dnia 17 czerwca 2011. W razie nie rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się kolejny termin składania aplikacji.

Informacje i kontakt: Prof. Józef Korecki e-mail: korecki@agh.edu.pl  

SCIENCE LINKS::     e-journals  |   physics  |   databases     SEARCH::     google